Chính Sách Đổi Trả

I/ Đổi hàng: Xác nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi do nhà sản xuất hoặc do vận chuyển trước khi đến đại lý.
II/ Trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho công ty. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.
III/ Thời hạn: Đổi trả trong vòng 30 ngày. Nếu không có hàng để đổi trả, công ty sẽ thông báo và hoàn lại tiền cho đại lý hoặc trừ vào các đơn hàng tiếp theo.